“เปรมชัย” รับทราบข้อกล่าวหาคดี"งาช้าง-อาวุธปืน-ติดสินบน"