เด็กหญิงในบุรีรัมย์เสียชีวิตเป็นคนที่ 6 จากโรคพิษสุนัขบ้า