"ประวิตร" รับอาจทบทวนใช้บัส 2 ชั้น หลังปล่อยใช้นำเที่ยวมานาน