ผู้นำเมืองเบียร์แนะญี่ปุ่นยอมรับอดีตช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2