เร่งสอบพิรุธโรงเรียนเอกชนทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรณีมีผู้แจ้งเบาะแสว่า โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ยื่นรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น เพื่อทุจริตเบิกเงินค่าอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล โดยที่ไม่มีตัวเด็กอยู่ในโรงเรียน ล่าสุดศึกษาธิกาญจังหวัดกาญจนบุรี ยอมรับว่ารายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ต้องดูว่าเจตนาทุจริตหรือไม่

TOP ประเด็นร้อน