ขอ 3 วันเก็บกระดูกเหยื่อรถทัวร์มรณะตามความเชื่อโบราณ