ป.ป.ท.พบอดีตข้าราชการตรัง เอี่ยวทุจริตศูนย์คนไร้ที่พึ่ง แต่ถูกลงโทษแค่ย้ายจังหวัด