“จิสด้า” มั่นใจ “สถานีอวกาศเทียนกง-1” ไม่ตกในเขตไทย