“ทิชา” ไม่พอใจ ป.ป.ช.ตรวจสอบ “ประวิตร” ชวนประชาชนไล่ออกจากตำแหน่ง