“เจ้าชายฟิลิป” พระราชสวามีควีนเอลิซาเบธที่ 2 เตรียมผ่าตัดพระโสณีวันนี้