“แอปเปิล” ซุ่มพัฒนาฟีเจอร์ “ควบคุมแบบไร้สัมผัส-หน้าจอโค้งเว้า”