ฟิลิปปินส์เตรียมปิดเกาะท่องเที่ยวชื่อดัง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม