นักเคลื่อนไหววางดอกไม้บนถนนชำรุดในเบลเยียม ร้องทางการซ่อมแซม