ญาติสงสัยจุดที่สาวอำนาจเจริญเสียชีวิตในรถ เนื่องจากไม่เคยมีใครเข้าไป