ถนน 304 ปราจีนบุรี – นครราชสีมา เริ่มติดขัดประชาชนทยอยเดินทาง