“ปรเมศร์” ชี้รื้อบ้านพักตุลาการคุ้มกว่า กู้คืนความสุขชาวบ้าน - ศรัทธาวงการยุติธรรม