นักท่องเที่ยว แห่สรงน้ำขอพรพระมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา