จนท.อนุโลมให้เล่นสงกรานต์ ถ.ข้าวสารวันสุดท้าย ไม่เกินตี 2