"กู้ผิวพัง" หลังสงกรานต์ พร้อมเจอเพื่อนร่วมงานอย่างมั่นใจ