ตร.ทางหลวงแนะ 2 เส้นทาง เลี่ยงรถติดจากทางเหนือมุ่งสู่ กทม.