'โอบามา' ขึ้นแท่นอันดับ 1 ผู้นำโลกเงินเดือนต่อปีสูงสุด 13.2 ล้านบาท