สภาพอากาศแปรปรวนทำผลผลิตไวน์ทั่วโลกต่ำสุดในรอบ 60 ปี