สนพ.จ่อสั่ง “ปตท.-บางจาก-เชลล์” งดประกาศราคาน้ำมันก่อนปรับจริง