ค้าน!ก.พลังงานห้าม “ผู้ค้าน้ำมัน”แจ้งปรับราคาขายปลีกล่วงหน้า