ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงาน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม.อนุมัติหลักการของ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .. โดยมีกรรมการ 2 ชุด พิจารณาเพิ่มโทษให้หนักขึ้น ผู้ถูกกระทำเป็น เด็ก สตรี สตรีมีครรภ์ และผู้พิการทางร่างกาย จนเป็นเหตุเจ็บป่วยอันตรายสาหัส หรือเสียชีวิต

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน