ตั้งกรรมการสอบจนท.เวรเปลสื่อสารผิด ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต