โชว์แสนยานุภาพกำลังรบภาคพื้นดิน “ทร.-ทบ.”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในทุกๆปีกองทัพเรือจะมีการฝึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพล ทั้งทางทะเล และทางบก ให้มีความพร้อมหากเกิดภัยคุกคามในอนาคต

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน