เตรียมปักธงเขียวทั่วเชียงใหม่ จี้รัฐบาลรื้อ “บ้านพักตุลาการ”