สนช.โยนลูก แก้ “วิกฤตลิง” ให้ 12 จว.บริหารจัดการ ยกภูเก็ตเป็นต้นแบบ