จับหนุ่มหัวใส ปลูก “กัญชาออแกนิค”ติดแอร์ปรับอุณหภูมิ