สำรวจลิง “เกาะเป็ด” พบปรับตัวเพื่ออยู่รอด แต่ยังต้องพึ่งอาหารจากนักท่องเที่ยว