“สมคิด” โวผลักดันไทยเป็นฮับสตาร์ทอัพแข่งกับสิงคโปร์!