เจ๊เกียว ร้องขอขึ้นค่าตั๋ว 10 สตางค์ต่อกม.- คมนาคม สั่งรอ 2 เดือน ยังปรับขึ้นไม่ได้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร เรียกร้องขอขึ้นค่าโดยสารอีก 10 สตางค์ต่อกิโลเมตร หลังต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้น้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่กระทรวงคมนาคม ขอให้ผู้ประกอบการรถไปก่อนอีกอย่างน้อย 2 เดือน ไม่สามารถพิจารณาขึ้นค่าโดยสารได้ตอนนี้ เพราะต้องรอศึกษาโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ก่อน

TOP ประเด็นร้อน