บช.น.แนะเส้นทางเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง”