เตรียมสั่งปิดโรงงานชาวไต้หวัน คาดนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เกือบ 1 ล้านตัน