พาณิชย์คงเป้าส่งออก 4% หลังพบตลาดต่างประเทศเริ่มฟื้นตัว