เปิดตลาดอีกรอบ!! ผู้ค้าตลาดรอบบ้าน “ป้าทุบรถ” ฝ่าฝืนคำสั่งศาล