แนะวิธีทำบุญสุขใจ ไม่เพิ่มโรคภัย “พระสงฆ์-สามเณร”


โดย PPTV Online

เผยแพร่




“วันวิสาขบูชา” ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันที่พุทธศาสนิกชนจะตื่นเช้าขึ้นมาตักบาตรและเข้าวัดทำบุญเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเลือกอาหารที่เหมาะแก่สุขภาพของพระสงฆ์ เพราะจากการสำรวจสุขภาพของพระสงฆ์นั้นส่วนหนึ่งของอาการอาพาธมาจาก “อาหาร” ที่ประชาชนนำมาใส่บาตร

จากข้อมูลของ 5 อันดับโรคที่พระสงฆ์อาพาธที่มารักษาในแผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลสงฆ์ ปี พ.ศ.2560 คือ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  โรคไตวายเรื้อรัง โรคข้อเข่าเสื่อม จากการสำรวจพบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากภัตตาหารที่ได้รับมาจากการบิณฑบาตที่ไม่สามารถเลือกฉันได้ รวมทั้ง “อาหารชุดสำเร็จรูป” ที่ขายตามท้องตลาดที่แม่ค้าจัดไว้ให้ เป็นอาหารที่ไม่ครบ 5 หมู่ มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายน้อยมาก และยังมีปริมาณน้ำตาล น้ำมัน เกลือ กะทิ และโซเดียม เกินกว่าที่ร่างกายต้องการ เมื่อมีการฉันต่อเนื่องทุกวัน จึงส่งผลให้อาพาธด้วยโรคต่างๆ

สำหรับชาวพุทธที่จะทำบุญใส่บาตร ควรเลือกอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย โดย ข้าว” ควรเลือกที่มีกากใยสูง เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ หรือเป็นขนมปังทำจากแป้งไม่ขัดสี  “เนื้อสัตว์” ควรเลือกที่ไขมันต่ำ เช่น เนื้อไม่ติดมัน ปลา ปรุงรสไม่หวานจัด มันจัด และเค็มจัด เน้นการต้ม นึ่ง ย่าง ยำ อบ หรือทำเป็นน้ำพริก ใช้น้ำมันหรือกะทิน้อย ที่สำคัญควรมี “ผัก” ที่มีใยอาหารช่วยในการขับถ่าย ส่วน “ผลไม้” ควรเลือกที่รสไม่หวานจัด เช่น กล้วย ฝรั่ง ส้ม แอปเปิ้ล มะละกอ เป็นต้น  ขณะที่ “เครื่องดื่มน้ำตาลน้อย” เช่น นมจืด น้ำสมุนไพรหวานน้อย หรือน้ำดื่มสะอาด

ขณะที่การเลือกซื้อสังฆทานหรือการเลือกซื้อสังฆทานสำเร็จรูป ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีวันหมดอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน อาหารกระป๋อง ต้องไม่บุบบี้หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว และไม่เป็นสนิม และไม่นำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน  ยากันยุง ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง บรรจุประปนกับผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ยา เพราะจะทำให้มีกลิ่น หรือเกิดการปนเปื้อนเข้าไปในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้เป็นอันตรายได้

สำหรับ “วันวิสาขบูชา” ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หากปีไหนมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน 7  เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกันคือเป็นวันประสูตร ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ต่างๆ นี้ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (ต่างปีกัน) คำว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

เมื่อครั้งพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะศากยราชา ทรงพระครรภ์ได้ 10 เดือน มีความประสงค์อยากจะ กลับไปประสูติพระราชบุตรที่บ้านเกิดของพระองค์ยังเมืองเทวทหะแต่ระหว่างทางเกิดเจ็บพระครรภ์ ผู้ตามเสด็จจึงจัดที่พักใต้ร่มไม้สาละถวาย พระนางสิริมหามายาจึงประสูติโอรส ณ ใต้ร่มไม้สาละ โดยที่พระหัตถ์จับกิ่งสาละประทับยืน เมื่อประสูตรแล้ว พระโอรสเดินได้ 7 ก้าว ก็มีดอกบัวมารองรับพระบาทไว้

ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อทรงเมื่ออายุได้ 35 พรรษา ก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา หลังจากผนวชได้ 6 ปี โดยปัจจุบันสถานที่นั้นเรียกว่า พุทธคยา และหลังจากตรัสรู้แล้วทรงประกาศพระพุทธศาสนาขึ้น ทรงเผยแพร่หลักธรรมคำสอนไปในที่ต่างๆ ทั่วชมพูทวีปเป็นเวลา 45 ปี พระพุทธศาสนาได้ขยายและเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง จนเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ทั้ง 3 เหตุการณ์นับว่ามีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา และเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในวันเดียวกัน แต่ห่างกันหลายสิบปี ไม่เพียงเท่านั้น วันวิสาขบูชายังถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติคือ "วันสำคัญของโลก" ( Vesak Day )

สำหรับกิจกรรมในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะเป็นวันที่จะได้ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนต่างๆ ที่ท่านได้เคยสอนไว้ จึงมีพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันเข้าวัดทำบุญตักบาตรด้วยอาหารคาวหวาน ถวายสังฑทาน ฟังเทศน์ และเวียนเทียนด้วย

ขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็น ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พ.ค. 2561 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,599 คน ทั่วประเทศ จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่า ร้อยละ 75.23 ทราบว่าองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญของโลกและร้อยละ 90.62 ทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือความสำเร็จ และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน


ส่วนสิ่งที่ชาวพุทธตั้งใจจะทำในเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้พบว่า ร้อยละ 70.33 จะไปเวียนเทียน ร้อยละ 63.02 แต่งชุดผ้าไทยไปทำบุญตักบาตร ร้อยละ 50.23 แต่งชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม ร้อยละ 49.86 ถือศีล 5 หรือ ศีล 8 ร้อยละ 48.62 ลด ละ เลิก อบายมุข นอกจากนี้ เมื่อสอบถามว่าหากมีโอกาสไปทำบุญวันวิสาขบูชาจะชวนใครไปด้วย อันดับ 1 ระบุว่าจะชวน พ่อแม่ พี่ น้อง รองลงมา ญาติผู้ใหญ่ ปู่ย่า ตายาย แฟน/คู่สมรส เพื่อน/เพื่อนที่ทำงาน/เพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ผลสำรวจยังสอบถามภาครัฐ และ วธ. ควรจัดกิจกรรมประเภทใด เพื่อดึงดูดให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดในวันวิสาขบูชามากขึ้น อันดับ 1 บอกว่า ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เป็นต้น รองลงมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย และน่าสนใจ จัดประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาทิ ประกวดภาพถ่าย คลิปวีดิโอ หนังสั้น ฯลฯและร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในทุกเทศกาล

 

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ