หุ้นร่วงหนักทั่วโลก ห่วง "การเมืองอิตาลี-สหรัฐฯ เก็บภาษีจีน"