นร.ถูกครูทำร้าย เผยไม่กล้าไปเรียน ผู้ปกครองร้องโรงเรียนเร่งแก้ปัญหา