ผู้ค้าจตุจักรสะท้อนปัญหา วอนขอ กทม.กลับมาบริหารแทน รฟท.