ขยะเกลื่อนห้อง!! เจ้าของแมนชั่นไลฟ์สดโวยต่างชาติพัก 2 วันห้องเละ