“ทรัมป์” ชิ่งประชุม จี7 วันเสาร์ บินตรงเตรียมประชุมผู้นำโสมแดง