ฝรั่งเศสแข่งขัน "ตัดขนแกะ"มาราธอนหวังสร้างสถิติโลก