นายกฯ ไหว้หลวงปู่ลี ก่อนประชุม ครม. ชมพระดีอยู่สงบ-เรียบง่าย