บตท.แนะผู้กู้บ้านเลือก “ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว”ลดเสี่ยงดอกเบี้ยขาขึ้น