ญี่ปุ่น – เกาหลี กังวลผู้นำสหรัฐฯ ประกาศระงับซ้อมรบร่วม