“ทรัมป์” เผยหมดภัยคุกคาม “นิวเคลียร์” จากเกาหลีเหนือ