สหรัฐ ออกเกณฑ์ยื่นขอผู้ลี้ภัยใหม่-ไม่สนเหตุขัดแย้งในครอบครัว