เทศบาลคลองหลวงฯแจง ซื้อที่นอน-ชุดนักเรียนล่าช้า ติดขัดอนุมัติจัดซื้อฯ